هدف
اهداف راه اندازی شبکه‌های رایانه‌ای

تسهیل ارتباطات
 اشتراک گذاری سخت افزارها
اشتراک گذاری پرونده‌ها، داده‌ها و اطلاعات
اشتراک گذاری نرم افزارها